รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
หมู่ที่ 2   ตำบลไพร  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
เบอร์โทรศัพท์ 045-921055 เบอร์แฟกส์ 045-921055
Email : ptwschool2522@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :