ติดต่อเรา
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
หมู่ที่ 2   ตำบลไพร  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
เบอร์โทรศัพท์ 045-921055 เบอร์โทรสาร 045-921055
Email : ptwschool2522@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน