ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเพื่อพัฒนาครูรูปแบบ
ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นำโดยนายเฉลิมชัย  พิศพงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการอบรมเพื่อพัฒนาครูรูปแบบ "PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" เพื่อพัฒนาบุคลากรครูโดยใช้รูปแบบ PLC ณ ห้องอินทนิล  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
กิจกรรม PLC
กิจกรรม PLC
กิจกรรม PLC
กิจกรรม PLC
กิจกรรม PLC
กิจกรรม PLC
กิจกรรม PLC
กิจกรรม PLC
กิจกรรม PLC
กิจกรรม PLC
กิจกรรม PLC
กิจกรรม PLC
กิจกรรม PLC
กิจกรรม PLC
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2562,11:19   อ่าน 648 ครั้ง