ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศูนย์สอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ชั้นตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นำโดยนายเฉลิมชัย พิศพงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดศูนย์สอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ชั้นตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา โรงเรียนเข้าร่วมสอบประกอบด้วย โรงเรียนบ้านกราม  โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนพอกบำรุงวิทยา และโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
สอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษา)
สอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษา)
สอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษา)
สอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษา)
สอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษา)
สอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษา)
สอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษา)
สอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษา)
สอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษา)
สอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษา)
สอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษา)
สอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษา)
สอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษา)
สอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษา)
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2562,13:56   อ่าน 1651 ครั้ง