ภาพกิจกรรม
กลุ่มโรงเรียนไตรพัฒนศึกษา สังกัดองค์การบริาหรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จัดเข้าค่ายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาด ร่วมกับลูกเสือ เนตรนารี ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายชั่วคราว โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,09:33   อ่าน 152 ครั้ง