ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมแบบ SQ3R เรื่อง Welcome to Sisaket วิชาภาษาอังกฤษ6 (อ23102) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2565,18:06   อ่าน 3890 ครั้ง