กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายคุณัญญู พระเนตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0898444288
อีเมล์ : kru.kunan.u@gmail.com

นางภัทรวรรณ พลแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

นายสมศักดิ์ อุดร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0629897219
อีเมล์ : somsak1001103@gmail.com