ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้สื่อ เรื่อง การนำความร้อน รายวิชา วิทยาศาสตร์2 รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางวรฤทัย ชำนาญพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2563,09:31  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือการใช้สื่อ เรื่อง การนำความร้อน รายวิชา วิทยาศาสตร์2 รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางวรฤทัย ชำนาญพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2563,09:29  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์2 รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การถ่ายโอนความร้อนในชีวิตประจำวัน
ชื่ออาจารย์ : นางวรฤทัย ชำนาญพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2563,09:28  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้กำกับลูกเสือดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายวศิน สุพรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2562,09:55  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา ประสงค์ทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,04:55  อ่าน 291 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องความผิดปกติของยีน
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา ประสงค์ทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,04:54  อ่าน 327 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องความผิดปกติของโครโมโซม
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา ประสงค์ทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,04:53  อ่าน 270 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องวิธีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา ประสงค์ทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,04:53  อ่าน 298 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา ประสงค์ทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,04:52  อ่าน 248 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการค้นพบความรู้ทางพันธุกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา ประสงค์ทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,04:48  อ่าน 237 ครั้ง
รายละเอียด..