ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา ประสงค์ทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1974-xxxx
อีเมล์ : rattana.pras@gmail.com
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2561,13:59  อ่าน 53 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โครโมโซมและยีน
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB

โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2561,13:59   อ่าน 53 ครั้ง