ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางวรฤทัย ชำนาญพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : 09-3329-xxxx
อีเมล์ : woraruethai21@gmail,com
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2563,09:28  อ่าน 121 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์2 รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การถ่ายโอนความร้อนในชีวิตประจำวัน
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 409.09 KB

โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2563,09:28   อ่าน 121 ครั้ง