ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางวรฤทัย ชำนาญพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : 09-3329-xxxx
อีเมล์ : woraruethai21@gmail,com
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2563,09:31  อ่าน 105 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้สื่อ เรื่อง การนำความร้อน รายวิชา วิทยาศาสตร์2 รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียดผลงาน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.88 MB
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2563,09:31   อ่าน 105 ครั้ง