ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ท.พิทักษ์ชัย จักรบุตร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 097-3346-XXX
อีเมล์ : Pitakchai240615@gmail.com
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2563,10:19  อ่าน 54 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น
รายละเอียดผลงาน
ว่าที่ ร.ท.พิทักษ์ชัย  จักรบุตร ได้รับรางวัล ครูดีเด่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2563,10:19   อ่าน 54 ครั้ง